La finalitat d’aquesta activitat és introduir els alumnes que ho desitgin a la disciplina de Doma, i encarar cap a la seva vessant esportiva, a nivell de concursos socials o CDTD.

Un cop finalitzat el curs, els alumnes hauran de conèixer:

Pel que fa als cavalls; reconèixer els diferents tipus i races, característiques de les mateixes, i conèixer amb més profunditat les diferents races aptes per a la disciplina de Doma, reconeixent a cada raça les seves virtuts i mancances per a aquesta disciplina.

A nivell general, i per conèixer més aspectes de l’hípica en general, els alumnes hauran de reconèixer els diferents tipus de brida i muntura que s’utilitzen en les diferents modalitats hípiques, ja siguin esportives o no (vaqueres, portugueses, de raid, western, de salt, etc ..).
Pel que fa al maneig dels cavalls, els alumnes hauran de saber com posar benes i / o protectors a les cames dels cavalls de manera correcta així com les campanes en els cascos, i també hauran de saber com arreglar les crineres i cues dels cavalls (entressacar, fer castanyoles, trenes, dragoneres, etc …)

Per poder desenvolupar amb una mínima correcció en les competicions, els alumnes hauran de conèixer els trets bàsics del reglament de Doma de la FCH (Federació Catalana d’Hípica), així com l’equipament necessari per participar-hi, que hauran d’adquirir per compte propi si volen participar.

Els alumnes hauran de saber distingir i treballar les diferents qüestions bàsiques que es treballen en la doma:

impulsió (va el cavall impulsat ?, com ho sap?)
reunió (va el cavall reunit ?, com ho sap ?, no “passat de la mà”?)
incurvació (va el cavall incurvat ?, com ho sap?)
Els alumnes hauran de desenvolupar correctament en les reprises de nivell AP, 1, i com a màxim de nivell 2.

Aquesta activitat es desenvoluparà durant el curs escolar fent l’alumne una o dues classes a la setmana, o de manera intensiva durant els mesos d’estiu fent l’alumne dos, tres o quatre classes a la setmana.

Aquesta activitat estarà destinada als alumnes que hagin superat correctament el curs d’iniciació a l’hípica o que hagin demostrat nivell suficient per poder realitzar aquest curs.

Els alumnes que participin d’aquesta activitat participaran en les competicions de nivell social o CDTD que es realitzin en la instal·lació, o fins i tot se’ls oferirà la possibilitat de participar en diferents competicions de nivell CDTD així com la logística necessària per poder participar-hi.

És possible que un alumne, segons les seves capacitats o disponibilitats pugui passar durant el curs a realitzar una activitat de caràcter superior a aquesta, o per contra que hagi de repetir un curs de la mateixa abans no passi a un curs de nivell superior.