L’objectiu és el de crear un centre hípic on l’activitat principal del mateix sigui l’ensenyament de diferents activitats hípiques (doma, salt, horseball i ocasionalment enganxi) sense cap pretensió d’arribar a crear esportistes d’alt nivell, sinó de donar a conèixer aquestes disciplines al públic en general i introduir-lo en les mateixes.

Es pretén crear una ESCOLA HÍPICA on ensenyar les disciplines esmentades i introduir els alumnes a la pràctica esportiva de les mateixes. Així com una escola sensibilitzada i preparada per afavorir la integració d’activitats de caràcter social.

A més, oferir el servei de pupil·latge de cavalls, on els propietaris tinguin la possibilitat de gaudir dels seus cavalls sempre que ho facin en horaris compatibles amb les activitats de l’escola o participar en les diferents activitats de l’escola amb el seu propi cavall.

hipica3

INICIACIÓ A LA DOMA

La finalitat d’aquesta activitat és introduir els alumnes que ho desitgin a la disciplina de Doma, i encarar cap a la seva vessant esportiva, a nivell de concursos socials o CDTD

INICIACIÓ AL SALT

La finalitat d’aquesta activitat és introduir els alumnes que ho desitgin a la disciplina de Salt, i encarar cap a la seva vessant esportiva, a nivell de concursos socials o CSTD

DOMA

La finalitat d’aquest curs és la d’orientar l’alumne ja clarament cap a la competició de Doma, reforçant els coneixements adquirits en cursos anteriors i fer-ho progressar dins de la disciplina.

SALT

La finalitat d’aquest curs és la d’orientar l’alumne ja clarament cap a la competició de Salt, reforçant els coneixements adquirits en cursos anteriors i fer-ho progressar dins de la disciplina.

INICIACIÓ A L'ENGANXI

La finalitat d’aquest curs és introduir a l’alumne que ho desitgi cap a la disciplina d’enganxament.