QUÈ ÉS?

La equinoteràpia és una teràpia complementaria, basada en la neurofisiologia, que utilitza el moviment tridimensional, oscil·latori i rítmic del cavall al pas com instrument terapèutic per poder aconseguir una rehabilitació motora, cognitiva, social, emocional i conductual. Indicat per a persones amb característiques i necessitats especials.

Dins del concepte equinoteràpia trobem diferents modalitats, com son la hipoteràpia i la equitació terapèutica.

En la hipoteràpia el genet no té control sobre el cavall, aprofitem els seus moviments per estimular músculs i articulacions i treballem globalment el sistema nerviós, vestibular, circulatori i respiratori.

En la equitació terapèutica el genet sí té control sobre el cavall, està més enfocada al tractament psicològic, pedagògic i social.

BENEFICIS

En l’àrea psicomotora, les sessions ajuden a la regulació del to muscular. També s’estimula la coordinació psicomotriu, l’equilibri i les funcions cognitives. Afavoreix la reducció de patrons anòmals i es treballa la respiració i el drenatge de secrecions.

Entre els beneficis que s’obtenen en l’àrea psicològica/cognitiva cal destacar la millora de l’autoestima de l’usuari, l’autocontrol de les emocions, l’autoconfiança i paciència, la millora de la capacitat d’atenció i el desenvolupament del respecte i l’amor pels animals.

QUÈ ES TREBALLA?

Els àmbits que es treballen ens les sessions són: Els psicològics i emocionals, els físics i psicomotors, els sensorials, propioceptius i vestibulars, el relacional i educatiu i finalment també el comunicatiu.

Les sessions són adaptades a les necessitats especifiques de cada cas.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

La documentació imprescindible que s’ha de presentar per a poder accedir a les sessions d’Hipoteràpia a l’Escola Municipal d’Hípica La Foixarda és la següent:

  • Informe mèdic de l’usuari.
  • Autorització mèdica específica que l’usuari pot rebre sessions d’Hipoteràpia.
  • Imprès d’autorització dels usuaris o dels mares/mares/tutors.

Interessat en els nostres serveis, dubtes o contacte?

Completa el següent formulari i un agent es posarà en contacte amb vostè el més aviat possible.